Čeština English Deutsch
Čištění vody z procesu mytí vozidel

Výrobní program

Čištění odpadních vod

Firma vyvinula vlastní zařízení pro čištění průmyslových vod na principu mechanicko-chemického procesu (čiření). Dodává se jako sestava pod názvem UNICLEAN, číslo certifikátu E-31–20091–05 (vydal Strojírenský zkušební ústav, s. p. Brno).

Aplikace této sestavy vychází z limitů emisních látek v hodnotách NL, NEL. Tyto hodnoty stanovuje státní vodohospodářský orgán nebo jsou dány legislativními předpisy, případně kanalizačními řády. Druhým ukazatelem pro návrh je produkované množství znečištěné vody za hodinu.Dodáváme všechny komponenty pro čištění vody z dopravní techniky:

  • sběrný kanál z prostoru mytí
  • sedimentační jímky
  • koagulační kolony
  • zásobní jímky pro násobné použití přečištěné vody
  • automatické tlakové stanice
  • zásobníky chemikálií

V současné době je vypracován návrh na dočištění odpadních vod z potravinářské výroby (výroba lahůdek) jako druhý stupeň za gravitačními odlučovači tuků.

Úprava vody

Zabezpečujeme návrhy a dodávky pro úpravu pitné vody z místních zdrojů na hodnoty stanovené legislativními předpisy. Zařízení jsou navrhována firmou BWT ČR s. r. o. Podle požadavků zabezpečujeme hydrogeologický průzkum pro navržení vodního zdroje včetně vystrojení vrtu.

Odlučovače tuků

Odlučovače tuků jako plastové samonosné přejezdné včetně doplňkových zařízení. Objekty není nutno betonovávat v případě podzemního provedení. Jsou nabízeny odlučovače volně stojící v nezámrzných prostorách včetně provedení s likvidací odpadu. Dále je možno dodat další doplňkové prvky, např. odlučovače škrobu, benzínu a olejů. Realizace a nabídky jsou prováděny ve spolupráci s firmou BFB IMPORT s. r. o.

Dodávky vysokotlakých mycích a čistících strojů

Nádrže na zadržování dešťové vody

Dále nabízíme

Komplexní službu od záměru, vypracování projektové dokumentace a účast na kolaudačním řízení.